Toto je testovací zpráva

Anotace:

Představení This is not a kiss! Žigy Jereba a Anny Štěrbové pojednává o tom, co se stane, uvěříme-li v sílu polibku. V rámci programu budou též předvedeny choreografie Pavla Šmoka(Musica Slovaca) a Hany Litterové  (Němý výkřik).

 

THIS IS NOT A KISS!

Polibek, pusa, hubička – český jazyk má mnoho variant anglického slova Kiss a mnoho významů. Políbeni můžeme být člověkem, formálně, mateřsky, něžně, vášnivě, ale i abstraktně myšlenkou, nápadem, múzou i smrtí. Bez polibků je život chudý, šedivý, smutný. Tolik toužíme po polibcích a nedáme-li to najevo, případní dárci polibků jsou zaskočeni. Bráníme se polibkům, protože mohou být příliš osobní, intimní a zasahovat tam, kam už nechceme nikoho pustit. Polibek je něco, co zanechá navždy stopy v našich životech a může změnit skutečnost. Choreografie je pohledem na to, co přijde nebo může přijít s polibkem, a co se stane, uvěříme-li v jeho sílu.

 

MUSICA SLOVACA

Soudobý slovenský skladatel Ilja Zelenka se zde inspiroval dvěma žatevními písněmi z Čičman a Dolného Vadičova. Z ducha slovenského folklóru vychází i Šmokova choreografie. Je to jakási pocta moderního baletu jednomu z jeho základních inspiračních zdrojů – lidovému tanci.

 

NĚMÝ VÝKŘIK

Inspirací k vytvoření komorního dramatu pro tři tanečníky byla Symfonická báseň Antonína Dvořáka „Vodník“. Příběh, jehož dějová linka se odehrává v současnosti, vypovídá o mezilidských vztazích a událostech, které se mohou odehrávat kolem nás, často za zavřenými dveřmi.

Geniální Dvořákova hudba svou dramatičností umocňuje a podtrhuje konflikt lásky, vášně a sobectví, který vede až k tragickému konci.