Tanec Praha (TP) je nevládní nezisková organizace (NNO) – původně občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991, s cílem rozvíjet a zkvalitňovat Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla TANEC PRAHA a zároveň napomáhat rozvoji současné taneční a pohybové tvorby v Čechách a jejímu mezinárodnímu uplatnění. 

Rádi bychom vás informovali, že NNO Tanec Praha na základě §3045 nového občanského zákoníku dokončila proces transformace právní subjektivity na zapsaný ústav. Změna právní subjektivity byla zapsána Městským soudem v Praze pod spisovou značkou U 384 ke dni 15. února 2015. Od tohoto data jsme tedy Tanec Praha z.ú.
Všechny podstatné skutečnosti jsou uvedené v zakládací listině ústavu, jejíž úplné znění naleznete ve sbírce listin Veřejného rejstříku. Ostatní identifikační údaje Tance Praha (IČ, adresa apod.) zůstávají beze změny.

 

Valná hromada

Pozvánka na jednání Valné hromady Tance Praha

Vážení členové,
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Valné hromady Tance Praha, které se uskuteční v pátek 22. 1. 2016  od 13:00 hod. na adrese UHLÍŘ, HOMOLA & společníci, Advokátní kancelář, Opletalova 5, 110 00 Praha 1.

Návrh programu:

Změna právní formy Tance Praha – transformace spolku na ústav dle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb. (rozhodný den 1. 1. 2016)

Těšíme se na setkání a zůstáváme s pozdravem
Mgr. Yvona Kreuzmannová,
Předsedkyně sdružení

Valná hromada Tance Praha: 

Ivana Jurkovičová
Dana Kopanicová 
Yvona Kreuzmannová
Jana Myslivečková
Petr Kratochvíl 

V Praze dne 20. 12. 2015

Poslání

Hlavním posláním Tance Praha je pořádat každoročně mezinárodní a národní festivaly taneční tvorby a pohybového divadla na co nejvyšší úrovni umělecké i organizační včetně programu doplňkového (semináře, praktické dílny, konference teoretiků a kritiků apod.) a dále provozovat prostory určené k produkci, tvorbě a realizaci děl zejména z oblasti tanečního umění a dalších uměleckých oborů, které se vzájemně podporují a rozvíjejí.

Činnost Tance Praha

Historicky se vyvíjely jednotlivé aktivity TP v souladu s potřebami rozvoje české taneční scény v evropském kontextu. Byly to postupně:

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA
Česká taneční platforma
PONEC – divadlo pro tanec 
Tanec dětem, Tanec školám
Mezinárodní projekty a networking

Festival TANEC PRAHA

Nejvýznamnější akcí zůstává festival TANEC PRAHA, který probíhá každým rokem na závěr divadelní sezony, v červnu. Od svého vzniku v roce 1989 má důležité poslání inspirovat domácí umělce a popularizovat taneční umění v očích co nejširší veřejnosti. Nedílnou součástí festivalu jsou tvůrčí setkání, workshopy zahraničních umělců a diskuse. Návštěvnost akce od poloviny 90. let výrazně stoupla,rozšiřuje se i počet partnerů v regionech. Zájem veřejnosti, odborníků i médií navazuje na vysoké uznání festivalu v zahraničí.

Česká taneční platforma

Druhou neméně podstatnou akcí, kterou pořádá Tanec Praha, je Česká taneční platforma. Začala už roku 1994 nenápadnou dubnovou přehlídkou české taneční tvorby v prostorách Duncan Centra, aby další 4 roky byla profilovou akcí města Hradec Králové s názvem „Entrée k Tanci“, a u příležitosti jednání sítě IETM (InformalEuropeanTheatre Meeting) v dubnu 2000 v Praze se definitivně vrátila do hlavního města s cílem využít prostor nejen divadlaPONEC. Každoročně prezentuje českou taneční a pohybovou tvorbu zahraničním a regionálním partnerůmi domácímu publiku. Na České taneční platformě se podílejí i divadla Alfred ve dvoře, Studio ALTA, Experimentální prostor NoD a další.

PONEC – divadlo pro tanec

Jednou z hlavních činností TP je celoroční provozování divadla PONEC. Jeho otevřením v roce 2001 začal fungovat na naší divadelní mapě obsahově zcela nový druh prostoru. Svým názvem připomíná Františka Ponce, který zde otevřel v roce 1910 slavné kino Poncův Royal Bioskop. PONEC je koncipován jako divadlo pro tanec v Evropě známé jako „dancehouse“. Podporuje i všechny inspirativní přesahy k jiným žánrům a novým technologiím, které jsou generovány současným uměním. PONEC do jisté míry supluje neexistující institucionální zázemí umělcům na poli současného tance. Nemá vlastní soubor, ale podílí se jako koproducent, popř. producent na vzniku nových inscenací, které jsou určeny jak dospělému, tak dětskému publiku. Jeho program zahrnuje i vzdělávací projekty, workshopy, semináře, konference a diskuse. 

Tanec dětem

Nejmladší sérií aktivit, které zaštiťuje Tanec Praha, jsou projekty určené dětem. V září 2004 se vedení divadla rozhodlo vytvářet pravidelněv divadlePONEC prostor pro děti. Bylo otevřeno Dětské studio, které zaměřilo své aktivity především na kreativní rozvoj osobnosti dítěte. Spolu s Vizí tance realizuje PONEC i experimentální projekt Tanec školám, jehož náplní je především výuka Taneční a pohybové výchovy na základních školách. Nechybí ani Tanec dětem – interaktivní programy divadla PONEC, které si kladou za cíl přiblížit dětem a studentům základních a středních škol současný tanec ve všech jeho bohatých formách.

Mezinárodní projekty a networking

Podstatnou součástí činnosti Tance Praha je podpora legislativních a navazujících organizačních změn a podmínek financování pro NNO v ČR. Vedle dvou celostátních oborových konferencí pro oblast umění a kultury proto jeho ředitelka spoluzakládala VSNNOKU (Volné sdružení NNO v kultuře a umění), dále Iniciativu pro kulturu, Vizi tance a aktivně pracovala v Radě vlády pro NNO při Úřadu vlády ČR, kde je nadále členkou Výboru pro EU. V rámci svých možností zpřístupňuje Tanec Praha odborné veřejnosti svou videotéku a archiv.

Tanec Praha je členem  IETM (Informal European Theatre Meeting), TP byl spoluzakladatelem a partnerem projektu Trans Danse Europe, dále byla jeho předsedkyně jmenována Associate Director v mezinárodní platformě mladých evropských choreografů Aerowaves, byla oslovena k členství v České radě ITI (International Theatre Institute) při UNESCO, vedla evropský projekt M4m – m for mobility. Nadále se Tanec Praha aktivně zapojuje do evropské spolupráce (Be SpectACTive!, EDN – European Dancehouse Network, IETM)

Vedle toho Tanec Praha aktivně spolupracuje s uměleckými školami a rovněž renomovanými festivaly a scénami. Je spoluzakladatelem ČAF – České asociace festivalů.

Lidé

Vedení Tance Praha

Yvona Kreuzmannová, zakladatelka a ředitelka Tance Praha, statutární orgán

Markéta Perroud, spoluředitelka pro umělecké záležitosti, zástupce ředitelky

Iva Barešová, vedení ekonomiky a účetnictví

Karina Kotulková, generální manažerka PONEC - divadlo pro tanec, t.č. mateřská

 

TOP MANAGEMENT

Markéta Bártů, programová a projektová manažerka, PONEC – divadlo pro tanec

Alena Brožová, manažerka festivalu TANEC PRAHA

Katarína Ďuricová - projektová manažerka

Martina Filínová - manažerka projektů pro děti a školy 

Zuzana Hájková, manažerka ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMY

Veronika Hladká, manažerka pro regiony a PONEC – divadlo pro tanec

Daniela Řeháková - projektová manažerka

 

Management hlavních činností Tance Praha

Ilona Daňková, office management

Natallia Kuzniatsová, účetnictví

Pavel Brom, správa IT

 

PROPAGACE A KOMUNIKACE

Anna Nováková, vedoucí propagace festivalu TANEC PRAHA 

Ondřej Součekvedoucí propagace, PONEC - divadlo pro tanec    

Kateřina Kavalírová, média a komunikace     

Justyna Suma, online marketing      

Michaela Příkopová, marketing mezinárodních projektů 

    

Veronika Ilíková, sales manažerka       

Klára Nettlová, pokladna, PONEC - divadlo pro tanec, t. č. mateřská dovolená        

Michaela Dáňová, pokladna, PONEC - divadlo pro tanec        

 

PRODUKCE 

Zuzana Bednarčíková              

Petra Hanzlíková       

Václav Hodonický      

Barbora Míková      

Lucia Račková      

Barbora Repická, t. č. mateřská dovolená      

Jáchym Vrecion           

Technický tým, PONEC – divadlo pro tanec

Katarína Ďuricová, technická supervize

Pavel Kotlík, šéf techniky

Filip Šamalík, Vladimír Basjuk, Roman Douda, Michal Kábele, světla a jevištní technika
Michal Sýkora, zvuk
Luboš Morávek, údržba techniky a budovy divadla

Děkujeme všem dalším externistům vypomáhajícím zabezpečit akce Tance Praha, jedná se o techniky, uvaděčky, produkční, úklid i pomocné práce na jednotlivých projektech.

Orgány ústavu

Správní rada, Ing. Dana Kopanicová, Jana Myslivečková, Ing. Ivana Jurkovičová

Revizor, Ing. Petr Kratochvíl

Ředitel ústavu, Mgr. Yvona Kreuzmannová

Umělecká rada
Jednotlivé hlavní činnosti mají své umělecké poradní orgány v souladu s konkrétními potřebami. Umělecké vedení všech základních činností garantují Yvona Kreuzmannová a její spoluředitelka Markéta Perroud, u mezinárodního projektu Be SpectACTive! spoluředitelka Lenka Flory.