PONEC je důležitým místem pro revitalizaci současného tance, pohybového divadla a dalších inspirativních přesahů k jiným žánrům, alternativám a scénickým technologiím, které byly a jsou generovány současným uměním v České republice. Jeho inovativní přístup spočívá především v obsahu, tedy dramaturgii, ale také v rozsáhlé mezinárodní spolupráci.

PONEC – divadlo pro tanecprovozuje Tanec Praha, NNO (nestátní nezisková organizace), která vznikla roku 1991, a to na základě smlouvy o pronájmu na 25 let s MČ Praha 3, platné do roku 2023. PONEC vznikl z potřeby dynamicky se rozvíjející české taneční scény, jejíž expanze v novém miléniu jasně ukazuje, že jeden takový prostor zdaleka nestačí. Dokazují to další od 90. let postupně vznikající aktivity a subjekty (4 dny v pohybu, Archa, Alfred ve dvoře, NOD, Studio ALTA, Jatka78 apod.), které dávají prostor různým formám tance a pohybu a spolupracují s Tancem Prahana Platformě i dalších aktivitách, např. Mezinárodním dni tance.

PONEC – divadlo pro tanec provozuje Tanec Praha za finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 3 a řady dalších partnerů.

Historie

PONEC – divadlo pro tanec se jako nový druh uměleckého prostoru poprvé otevřelo divákům po zásadní rekonstrukci v roce 2001. Svým názvem vzdává poctu Františku Poncovi, který v budově od roku 1910 provozoval slavný Poncův Royal Bioskop, jedno z prvních kin v Praze. Tato nová scéna určená především pro prezentaci současného tance, zaplnila jedno z bílých míst na divadelní mapě hlavního města.

1888 Rudolf Stabenow postavil tento dům za účelem strojírenské výroby.
1888 – 1910 Válcování plechů, výroba drátů, tyčí, potrubí, šroubů, matek, okapů a mosazných kolen ke kamnům.
1910 František Ponec zde zahájil provoz biografu s názvem Royal Bioskop.
1910 – 1929 Poncův Royal Bioskop.
1929 – 1946 Žižkovská obec zde provozuje kino pod názvem Městské bio Žižkov.

1946 – 1968 Bio Ponec (návrat k původnímu názvu na počest Františka Ponce).
1968 – 1998 Sklad Filmového podniku hl. m. Prahy.

1998 – 2001 Rekonstrukce objektu občanským sdružením Tanec Praha na taneční divadlo.
2001 Zahájení provozu divadla Ponec – scény pro současný tanec a pohybové divadlo.

Poslání

PONEC je důležitým místem pro revitalizaci současného tance, pohybového divadla a dalších inspirativních přesahů k jiným žánrům, alternativám a scénickým technologiím, které byly a jsou generovány současným uměním v České republice. Jeho inovativní přístup spočívá především v obsahu, tedy dramaturgii, ale také v rozsáhlé mezinárodní spolupráci.

PONEC – divadlo pro tanecprovozuje Tanec Praha, NNO (nestátní nezisková organizace), která vznikla roku 1991, a to na základě smlouvy o pronájmu na 25 let s MČ Praha 3, platné do roku 2023. PONEC vznikl z potřeby dynamicky se rozvíjející české taneční scény, jejíž expanze v novém miléniu jasně ukazuje, že jeden takový prostor zdaleka nestačí. Dokazují to další od 90. let postupně vznikající aktivity a subjekty (4 dny v pohybu, Archa, Alfred ve dvoře, NOD, Studio ALTA, Jatka78 apod.), které dávají prostor různým formám tance a pohybu a spolupracují s Tancem Prahana Platformě i dalších aktivitách, např. Mezinárodním dni tance.

PONEC – divadlo pro tanec provozuje Tanec Praha za finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 3 a řady dalších partnerů.

Program

Dramaturgie PONCE je utvářena pestrou řadou domácích i mezinárodních projektů s důrazem na kvalitu českého současného tance v dialogu s ostatními progresivními uměleckými žánry. Třetina činnosti divadla je zaměřena na práci s dětmi a mládeží, ale také nově se seniory a minoritními skupinami.

PONEC je místem, kde se koncentruje zájem odborné i divácké veřejnosti – konají se zde odborné semináře, konference, diskuse a workshopy.

V PONCI jako domovské scéně mají pravidelně svůj prostor festivaly Česká taneční platforma a TANEC PRAHA, dále poskytuje prostor festivalům 4+4 dny v pohybu nebo Malá inventura.

PONEC – divadlo pro tanec pokračuje v úspěšných dramaturgických řadách otevřených špičkovým domácím tvůrcům i mladým tanečníkům, dětem a školám i hostům.

Při přípravě dramaturgie vychází divadlo především z těchto aspektů:

  •  PONEC je důležitým partnerem pro domácí tvůrce, kterým poskytuje prostor k prezentaci vlastních projektů. Z těchto choreografů a tanečníků se rekrutuje otevřená skupina, jejíž jednotliví na sobě nezávislí umělci s PONCEM intenzivně spolupracují a v divadle působí v rámci jeho profilové dramaturgie i komunitních aktivit („community work“).
  • PONEC se kontinuálně stará o navazování spolupráce se zahraničními umělci a institucemi, iniciuje a vyvíjí aktivity směrem ke vzniku koprodukcí, vlastní produkce i rezidencí zahraničních umělců a tvůrčích pobytů českých umělců za hranicemi ČR.
  • PONEC neuzavírá okruh spolupracujících umělců a nadále poskytuje tzv. „divokou kartu" začínajícím tvůrcům. Neuvažuje s ohledem na úspěch konceptu „otevřeného divadelního prostoru" o vzniku vlastního uměleckého souboru. 

PONEC jako hlavní producent

Divadlo PONEC funguje na projektové bázi. V roce 2014 se divadlu PONEC podařilo zapojit do mezinárodního projektu Be SpectACTive! a jako plnohodnotný partner se bude podílet plnou měrou na vzniku nových inscenací. V dalších letech bude prosazovat české umělce tak, aby rovněž získali zahraniční rezidence i podporu své tvorby z programu Kreativní Evropa.

PONEC jako koproducent

Divadlo od zahájení své činnosti (2001) vytváří potřebné zázemí pro tvůrčí skupiny a osobnosti současného tance. Podílí se coby koproducent na tvorbě a vzniku nových progresivních děl tohoto oboru, chce zůstat otevřeným prostorem pro tanec ale i další inspirativní přesahy současného umění. Ponec se podílí na vzniku minimálně 7 premiér ročně.

PONEC dětem

Od roku 2004 PONEC otevřel svůj prostor dětem. Při divadle funguje Dětské studio, které zaměřuje své aktivity na kreativní rozvoj osobnosti dítěte, a to již od čtvrtého roku věku dítěte. Dramaturgie divadla nezapomíná ani na taneční projekty určené dětskému publiku – jedná se o dopolední i odpolední interaktivní představení pro studenty základních a středních škol, pro děti a jejich rodiče. Cílem projektů je přiblížit dětem současný tanec a rozšířit zájem škol o výuku Taneční a pohybové výchovy přímo ve školách. Tou se zabývají umělci propojení s PONCEM v rámci projektu Tanec školám.

PONEC dále spolupracuje

Součástí celoroční činnosti divadla PONEC je i doplňující program, například improvizační večery v dialogu soudobé hudby a tance, Silent Night, postelové kino a podobné akce pořádané v PONCI např. s Bajkazylem. Program obohacují také hudební koncerty zpravidla propojené s představeními konkrétních večerů či událostí.

PONEC klade důraz na větší propojení s okolím a práci s různými komunitami. Umělci tuto roli postupně berou za svou, neváhají vyjít do ulic, otevřít zkoušky veřejnosti, vést diskuze po představeních, zajímají se o veřejný prostor, kde mohou oslovit nové diváky, kteří dosud o současném tanci neměli povědomí.

PONEC dále spolupořádá celou řadu kulturních akcí, mimo jiné festivalů. Snaží se spolupracovat s festivaly napříč uměleckým spektrem. Spolupracuje se zásadními městskými iniciativami jako je např. AutoMAT či neziskovkami, jako je ELPIDA, a dále přispívá k propagaci udržitelné mobility a životního prostředí města.

Vedle toho pod označením „HOST" poskytuje PONEC prostor dalším produkcím či umělcům nespadajícím do hlavní dramaturgie, tak aby v omezené míře mohli rovněž využít jeho prostor. Nejedná se tedy o díla vybraná uměleckým vedením divadla.

Mezinárodní spolupráce

K činnosti divadla nedílně patří mezinárodní spolupráce, která je založena na dlouhodobém networkingu, výměně zkušeností a vytváření podmínek pro tvůrčí rezidence a další projekty.

Technické specifikace

Zde si můžete stáhnout technické specifikace divadla.

2D a 3D zaměření divadla PONEC
​Truss PONEC 2017
Nákres sklepních prostor PONEC
PONEC list of equipment