Toto je testovací zpráva

Anotace:

Přepracovaná verze

Jaké to je, když něco očekáváme? REPLAY se zaobírá propastí mezi akcí a reakcí, zklamáním i uspokojením.

Pětice tanečníků uvádí svá těla do pohybu jako by je poháněly nekonečné příběhy, záhadné události i prožitá traumata. Společně se snaží rozlousknout hádanky, vyřešit rébusy a složit tak celkový obraz.

Po deseti letech strávených v Evropě se brazilský choreograf Renan Martins ohlíží zpět a reviduje evropská klišé spojená s latinskoamerickou kulturou. Za pomoci vášnivých, pestrobarevných a přehnaně dramatických útržků vytváří představení, v němž se celkový význam vyjeví až jako podivuhodná skládačka nejrůznějších významotvorných akcí.

Společně se souborem ME-SA a světelnou designérkou Katarínou Ďuricovou přivádí diváky i performery do prostoru, který je stejně tak tragický jako komický, romantický i suchopárný a výpravný i absurdní zároveň. REPLAY je druhou spoluprací ME-SY a Renana Martinse.

Jejich první projekt „Let Me Die In My Footsteps“ byl zařazen na prestižních seznam 20 evropských prioritních představení sítě Aerowaves pro rok 2016.

 

Z recenzí:

"Herecký talent a schopnost exprese jsou nevyhnutelné, interpreti se posunují ke svým limitům a jejich projev začíná fascinovat. (...)"

Lucie Kocourková, Opera Plus

"(...)Performeři fungují nejen jako pětice individualit v různých psychických rozpoloženích, ale i ve společných formacích jako celek, jako jeden organismus. Energie v sále nabírá na intenzitě, když se pustí do improvizovaného slovního fotbalu, při němž vznikají absurdní a odlehčené situace.

Tanečníci se neustále setkávají a klesají na zem, nastavují si navzájem dlaně, otevírají náruče, a jeden druhému tak pomáhají zmírnit pády. V opakujících se smyčkách, znovu a znovu."

Johana Mücková, ČT24

"Tanečníci si s dojemnou vřelostí a naivitou nastavovali dlaně, aby do nich mohli vzájemně složit hlavu, a zmírnit tak pád, ke kterému od začátku nevyhnutelně směřovali.

()Renan Martins je talentovaný a přináší do Prahy opět svěží vítr."

Daniela Machová, Taneční aktuality