Toto je testovací zpráva

Anotace:

Personal Symphonic Moment (Osobní symfonický okamžik)  uvedla v roce 2013 známá finská choreografka a hudebnice Elina Pirinen. Sama autorka jej pokládá za jakousi “autopsii” slavné Šostakovičovy Leningradské symfonie. Její přístup k této slavné skladbě, která během představení zazní v celé své délce, je zároveň velmi exaktní i záměrně pokřivený, kreativní i destruktivní, věrný i zcela volný. Svou patrně nejslavnější symfonii Šostakovič složil v roce 1942. Tradičně byla vykládána jako výraz boje proti fašismu, Šostakovič do ní však vložil i velmi silnou osobní obžalobu veškerých projevů tyranie, tedy i sovětské diktatury.

Choreografie Eliny Pirinen reaguje na emocionální a dramatický patos skladby zcela osobitým způsobem. Po nehostinném ztemnělém jevišti se pohybují tři ženy (jednou z nich je i choreografka), hudba je vede k impulzivním, místy bizarním či groteskním expresivním kreacím, které jakoby vypovídaly o tělesných prožitcích a duševních stavech protagonistek. Namísto aby choreografie tuto klasickou skladbu ilustrovala, buduje si vedle ní svůj vlastní paralelní svět. Ostatně záměrem choreografky bylo, jak sama říká, slavné dílo “rozpitvat” a přivést na scénu primitivní, vědomé i nevědomé pocity rozkladu, útěchy, lítosti, krásy, nesmyslnosti, erotiky, prohry, banality, zloby i sentimentality. V představení se tak na okamžik střetne a prolne vysoké umění a oslava banálního osobního prožitku.

Za svou “silnou a originální choreografii“ Personal Symphonic Moment, jakož i za další svou tvorbu, obdržela Elina Pirinen v roce 2014 ocenění Critics Spurs, které každoročně uděluje Finská asociace kritiků.

Elina Pirinen působí jako choreografka, tanečnice, zpěvačka, skladatelka, hudebnice, umělecká ředitelka a pedagožka. V současné době žije v Helsinkách. Jako hlavní obor vystudovala tanec a choreografii, dále studovala zpěv, klasickou a populární hudbu, hru na klavír a housle. Spolupracuje též s Centrem nového tance Zodiak, Kiasma Theatre a Performance Art Center v Helsinkách a kromě taneční a choreografické praxe se věnuje i experimentální komorní pop music. Elina Pirinen ve své scénické tvorbě často vychází ze slavných skladeb klasické hudby, které jí slouží jako jakýsi odrazový můstek pro originální experimentální performance.