Toto je testovací zpráva

Anotace:

Kdy budeme doma? Tati, je to náš dům? Mami, podej mi tu hvězdu. Vždyť je vysoko. Není, stačí přece vyskočit. Nestačí, už spi a zhasni! Vždyť, to mi svítí ta hvězda, která byla nadosah. A kdy už budeme doma?
Brzy.

Autorské, interaktivní, tanečně-pohybové a vizuální představení pro pět interpretů, loutku a dva hudebníky rozvíjí příběh mnoha dětí, který se děje kdekoliv na zemi. Dospělí se stěhují, aby našli lepší místo k životu. Utíkají, aby našli bezpečí. Hledají klíč k domovu. Mají děti a s nimi tvoří rodinu. A co pro děti znamená domov – doma?

Náš příběh je skutečný i pohádkový zároveň. Reflektuje dětský pohled na svět, který konfrontuje s pohledem dospělého: Co je můj sen a co tvá skutečnost? Co vidí dítě? A vidí totéž dospělý? 

Mezi námi povzbuzuje na principu dětských her a skládanek z papíru představivost, ochraňuje dětský svět fantazie a podtrhuje důležitost domova. Zkoumá srozumitelnost tanečně-vizuálního divadla pro děti, rozvíjí vztah pohyb – loutka / předmět a nazírá na interakci s diváky s ohledem na její funkci a funkčnost, význam a smysl.

Půl hodiny před představením se v divadle koná tvůrčí dílna, na představení navazuje pohybový / taneční workshop v prostoru.

 

Tvůrčí dílna před představením Mezi námi

Chceš vstoupit do našeho příběhu?

Přijď si vyrobit domeček, a zároveň se stát součástí našeho příběhu. Mezi námi vypráví o dlouhé cestě za domovem, domečkem. A i ty se můžeš zabydlet mezi námi a mezi ostatními domečky. Aspoň na chvíli, než se na noční obloze objeví první hvězdy. Pak už bude domeček jenom tvůj.

Dílnu vedou kvalifikovaní výtvarníci a lektoři. 
Dílna je pro všechny děti a rodiče zdarma v rámci vstupného na představení.
Pro školy se tvůrčí dílny před představením konají v prostorách jejich základní školy.

Poděkování: Yvona Kreuzmannová, Markéta Perroud, Dana Nekardová, Pavlína Šimáčková, Ina Bradáčová, Ilona Němcová, Lada Hořešovská, Katarína Kanábová, Milena Kožová, vedení škol a paní učitelky mateřských a základních škol (Praha, Hokkaido, Malaga)

Recenze:

„Stejně, jak křehce působí sama režisérka Hana Strejčková, tak křehké je i její nové autorské pohybově-tanečně-vizuální představení. Autorka vycházela ze skutečných dětí a jejich pohledu na svět, jak je měla možnost poznat během tvořivých dílen na vybraných základních školách. Tento svět je pouze konfrontován s realitou dospělých. Není na jevišti divadla Ponec měněn podle "dospěláckých" podob a  představ. To vytváří ojedinělou atmosféru, ve které se za přítomnosti dětských diváků přímo na jevišti odehrává příběh jedné rodiny a jejího domova.“ 
(Zuzana Smugalová, Blog o tanci, 28. 12. 2015)

„Představení Mezi námi uvádí dětské diváky do světa vnímání domova jako prostředí, ve kterém děti žijí společně se svými sourozenci, rodiči a prarodiči. Domov se jeví jako přirozené osvětí dítěte, ve kterém si prostřednictvím her buduje svůj vztah k lidem, uchopuje svět kolem sebe a rozvijí svou fantazii. Domov není jen prostředí domácí atmosféry, ale překračuje její hranice k širšímu obzoru - k přirozenému zakoušení rodné země a k transcendentnímu rozměru při pohledu na noční hvězdnatou oblohu, Děti se mohou představení účastnit nejen jako diváci, ale také si v něm zahrát jako herci a na jevišti si mohou i hrát, což je vychovává k jejich svobodné iniciativě a snad i učí k uvědomování různých rolí, které v průběhu svého růstu zastávají." 
(Miroslav Zvelebil, publicista, vědec a teolog)

V jistém okamžiku jsou pozvány na hrací plochu přítomné děti a představení se mění ve společnou hru v rytmu a v prostoru. A všemu stále dominuje symbol střechy nad hlavou, symbol domova. Není náhodou, že mnohým dospělým se vybaví děti z uprchlických táborů, které stálou střechu nad hlavou nemají. Navození této myšlenky ale není v prvotním plánu inscenátorů, tento úhel pohledu přináší momentální situace ve světě, podtrhující význam domova, který může být nejen vně, ale i uvnitř každého z nás. Když po osmdesáti minutách představení končí, dětem se nechce z hrací plochy odejít a inscenátoři si s nimi ještě chvíli hrají. Mimořádně komunikativní divadelní projekt otevírá okno do světa divadla, ale nejen tam, i do světa jako takového.
(Ostravan.cz, autor: Ladislav Vrchovský)

Tanečních představení pro děti není moc a jsou bezesporu potřeba. Zvláště takových, která s dětmi o tanci komunikují, nechávají je na vlastní kůži odhalit jeho smysl a půvab...Mezi námi je mnohovrstevnatý projekt, založený na poctivém několikaletém výzkumu ve školách, který vychází z dětských nápadů, výtvarných prací a her a pracuje s videozáznamy autentických dětských výpovědí.
(Tvořivá dramatika 2/2016, autor: Anna Hrnečková)

partneři představení