Toto je testovací zpráva

Anotace:

 

Tato venkovní verze je věnována Petrovi Kavurovi.

 

Jak být spolu i díky našim rozdílům. Kde jsou vaše hranice?

Different není dualita. Ani oddělení či vymezení. Different je o pestrosti názorů a reakcí, o dávání prostoru. 

Naslouchání, rozhodování a konání, které dohromady vytvoří jeden celek. 

Different je večer, kdy se jeviště a hlediště potkají v jednom prostoru. 

Hranice v něm jsou propustné a flexibilní. Závisí jen na tom, jak si je nastavíte vy sami.

Tímto projektem jsme si přáli dostat se pod povrch bytí, dotknout se toho, kdo doopravdy jsme a jací jsme. Společně. Skutečné, různorodé osobnosti tvořící a rozvíjející se jako jeden celek rostoucí a podmiňovaný svou vlastní odlišností.

Na začátku jsme si položili otázky: co vede k potřebě odlišovat se a odkud tato potřeba vychází? V první řade ale, co to vlastně znamená být odlišný? Jak se odlišnost projevuje? A také naše vnímání – jaké jsou limity, kde je hranice? Jaký je náš vztah k odlišnosti? 

Jak jsme postupně objevovali a rozvíjeli projekt, začali jsme naslouchat lidem, abychom si poslechly zkušenosti a názory, abychom slyšeli o vnímání divokosti a ocenili to, jak jeden a ten samý podnět může přinést rozličné odpovědi. Hledali jsme spojení a naslouchali jiskře zrozené uvnitř, která dokáže rozjasnit lidskou tvář.

Představení vzniklo v rámci projektu Be SpectACTive!, podpořeného z programu Kreativní Evropa, byl rozvíjen v průběhu  tří rezidencí v divadle PONEC v Praze, Bakelit Multi Art Centre v Budapešti a v Plesni Teatr v Lublani. Projekt Be SpectACTive! si klade za cíl rozvoj aktivního diváctva a zapojení diváka do tvořivého procesu.

Venkovní verze na Vítkově v rámci Landscape festival Praha se bude konat od 18:00 nad Armádním muzeem na Vítkově. Sraz s diváky je v 17:45 před divadlem PONEC.

partneři představení