Toto je testovací zpráva

Bio:

Burki&com je seskupení tanečníků, akrobatů a herců založené choreografkou Janou Burkiewiczovou. V divadelních představeních, jednorázových akcích, geometrických vzorcích, workshopech i ve spolupráci s dalšími soubory se společně snažíme hledat nové výrazové prostředky současného divadla a performance. Přesný den vzniku nelze určit ani vysledovat. Seskupení vzniklo jako výsledek permanentního soustředěného pohybu, bez manifestu a přesného vymezení, zato s pocitem touhy po objevování.