Toto je testovací zpráva


Annotation:

DISCOVERED III. - TANEC PRAHA 2016
autor: Vojtěch Brtnický

„Pracujeme v intencích reality, nikoliv fikce, a musíme tedy odhalovat, nikoliv vyrábět.“
Henri Cartier-Bresson

Věřím, že největší síla fotografie spočívá v zobrazování nepozměněné reality. A proto rozdíl mezi „výrobkem“ a „nálezem“, jak ho zmiňuje Henri Cartier-Bresson, považuji za zcela zásadní. Zároveň protože snímky vyrábět neumím. Umím se pouze adaptovat.
Vojtěch Brtnický