Toto je testovací zpráva

Annotation:

Monika Částková: BALANS 1

Choreografie je počáteční tvorbou pro magisterskou práci BALANS, která bude uvedena roku 2017 v divadle Ponec.

F1+F2+F3+… FS=0

součet všech sil působících na těleso včetně setrvačné síly je roven nule

 

Belgi Adiguzel: KARKULKA 

“DON'T TRUST THE STRANGER, EVEN IF IT'S INSIDE YOU.”