Toto je testovací zpráva


Annotation:

DĚTSKÉ STUDIO DIVADLA PONEC

Nabízí pravidelné odpolední hodiny tanečně-dramatické výchovy pro děti ve věku od 5–8 let. Koncepce Dětského studia je směřována ke kreativnímu rozvoji osobnosti dítěte, jedná se o podporu jeho nadání a invence s důrazem na tanečně pohybový projev, vnímání rytmu, prostoru, dynamiky, energie i synergie s ostatními dětmi. Dětský přirozený projev lze rozvíjet prostřednictvím improvizace, podporou emoční i intelektuální složky vnímání, prostorového cítění, představivosti a kreativní práce s držením těla a jeho energií. Zápis na další pololetí probíhá vždy v lednu a v září (průběžný zápis je možný také na office@tanecpraha.cz).