Toto je testovací zpráva


Annotation:

Balet, folklór, současný tanec, breakdance, to vše na jedné úrovni. V hodnocení záleží na různých kritériích 
a na oboustranném obohacení. Vzniká tak soutěž bez bodového hodnocení, ale s o to jedinečnějším tanečním zážitkem a motivací pro tanečníky, umělce a diváky.

Floor on Fire je nový taneční formát, který vznikl v HELLERAU - Evropském centru pro umění v Drážďanech. Inspirace pochází z breakdance battle, ale tento taneční souboj je obohacen o další styly a propojuje tanečníky z různých žánrů i generací. Soutěž je založená na dovednostech, kreativitě a schopnosti bavit. Díky tomu propojuje a inspiruje tancem a pohybovým výrazem nejen tanečníky a umělce.