Toto je testovací zpráva


Annotation:

"Babi, vyprávěj jak to bylo, prosím! Ale pěkně od začátku, jak to správně má být!"  Bůh si prý ze všech prvně stvořených nejvíce oblíbil Roma a  našemu lidu proto daroval nejkrásnější část světa – utajený Ráj na zemi. Zpronevěřili jsme se ale danému slibu, spočinulo na nás  prokletí a do Ráje na zemi jsme se už nikdy nemohli vrátit. A tak jsme putovali světem. Někdy hořce, jindy vesele, ale vždycky spolu ... 


Autorské představení divadelní skupiny Ara Art s použitím textů Gejzy Demetera, Zory Horváthové, Ilony Ferkové, Emila Ciny a dalších romských autorů.

Inscenace vznikla za podpory Ministerstva Kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Centra pro nový cirkus - Cirqueon

Premiéra je součástí doprovodného programu Roma Pride/Pochod romské hrdosti Česká Republika 2017