Toto je testovací zpráva

Informace:

Tereza Hradilková (CZ) studovala konzervatoř Duncan Centre v Praze, později současný tanec a fyzické divadlo na Theaterschool v Amsterdamu. Během studií se seznámila s Einat Ganz a Klárou Alexovou, se kterými spolupracovala na několika projektech. Spolupracovala s choreografy jako je Stefan Dreher, Claude Brumachon, Fabian Chyle, souborem NANOHACH, Divadlem Bratří Formanů či Andreou Miltner. Momentálně žije v Praze, je jednou z vůdčích osobností žižkovského prostoru Studio Truhlárna určeného pro začínající umělecké projekty. Věnuje se současnému tanci, jeho tvorbě, interpretaci a výuce v Čechách a v zahraničí.

Einat Ganz (IL) absolvovala Theaterschool v Amsterdamu v oboru současného tance a choreografie. Jako tanečnice spolupracovala s choreografy jako Barak Marshall, Shlomit Fundaminski a Saar Magal. V roce 2005 začala pracovat na svých vlastních choreografiích, které byly prezentovány v Izraeli, Nizozemí, České republice, Německu, Slovinsku a Velké Británii. Po návratu z Amsterdamu do Izraele studovala a získala lektorský certifikát na Jeruzalemské akademii hudby a tance. Uplynulých osm let se věnuje výuce současného tance, improvizace, kompozice a repertoáru pro děti a mládež rozdílného věku na různých Izraelských školách. Einat je také členkou improvizační skupiny „Lashevet – Lakum" a spoluzakladatelkou dvou různých uskupení: „Artist cycle" (community of performance artists in Tel Aviv) a „Improvising together" (skupina performerů, která zkoumá a praktikuje jevištní improvizaci).

Klára Alexová (CZ/NL) je absolventkou konzervatoře Duncan Centre (2004) a v roce 2009 absolvovala Theaterschool v Amsterdamu v oboru fyzické divadlo. Od té doby působí převážně v Nizozemí. Jako performer spolupracovala se skupinou Dogtroep, NNT pod uměleckým vedením Oly Mafaalani a Kovan den Bosche, Paper ensemble, a tvůrci jako Boukje Schweigman, Jakop Ahlbom, Lotte van den Berg, Davy Pieters a vizuálními umělci Zhana Ivanova, Witte van Hulzen a Sander Breure. Od roku 2015 spolupracuje v České republice na některých projektech se Spitfire company. Počátkem roku 2016 se jako performer podílela na BeSpectACTive! projektu Báry Látalové a Zdeňky Svítekové "Different". Sama se věnuje také vlastní tvorbě a je také jednou z vůdčích osobností spolku Obnaženi, který organizuje v Chomutově od roku 2003 stejnojmenný festival.