Toto je testovací zpráva

Lukáš Karásek

Bio:

Lukáš Karásek / 1898
Byl posluchačem Pierra Nadaud v Ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na JAMU v Brně, předtím odmaturoval na Waldorfském lyceu v Ostravě. Značnou část divadelní práce vytváří společně s Florentem Golfierem, s kterým také založil uskupení tYhle, kterému se věnují společně s Marii Gourdain a Zuzanou Režnou.