Toto je testovací zpráva

Bio:

Pedagožka, tanečnice, choreografka a taneční teoretička docentka Eva Kröschlová (1926) je držitelkou Zvláštní ceny Kolegia pro udělování cen Thálie za rok 2014. Je to její pedagogická (a dalo by se říci osvětová) činnost na poli historického tance, která k tomuto uměleckému oboru přivedla desítky zájemců: po více jak 25 let byla lektorkou tanečních tříd Mezinárodní letní školy staré hudby v Kroměříži a ve Valticích.V padesátých letech tančila se svými studenty z DAMU v souboru Noví pěvci madrigalů pod vedením Ladislava Venhody. V devadesátých letech pracovala se souborem historického rance La Fiamma a v roce 2000 založila soubor historického tance Chorea Historica. Jako jeho umělecká vedoucí vytvořila ve spolupráci s různými hudebními ansámbly mnoho celovečerních představení, např. Písně a tance před branami renesance (premiéra na Mezinárodním operním festivalu Smetanova Litomyšl 2003).