Toto je testovací zpráva


Anotace:

Základy světelného designu, dílna pro začátečníky a mírně pokročilé
 
Cílem dílny je osvojit si základní znalosti a dovednosti potřebné k navrhování světelného designu živých akcí.
Pomocí praktických cvičení získají účastníci nové světelně-vizuální zkušenosti, naučí se analyzovat světelnou složku představení, pojmenovat její klíčové vlastnosti a používat je k vytváření vlastních světelných vizí.
Témata: Vlastnosti světla (barva, intenzita, úhel, fokus, distribuce), pohyb a dynamika světla, funkce světla v představení a základní způsoby nasvěcování jeviště

Kurzovné na oba dny: 2.000 Kč, 
sleva pro studenty JAMU, DAMU, HAMU, FAMU 50%
 
Termín: 21. - 22. 9. 2018, 10:00 - 18:00
 
Lektor: Pavel Kotlík, Jan K. Rolník
 
Registrace / informace: zdena@svetelnydesign.cz