Toto je testovací zpráva


Anotace:

Vzdělávací a tvořivý seminář určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ. Již pátý ze série seminářů v rámci projektu Tanec školám, který třináctým rokem přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku. Semináře neposkytují samotné vzdělávání lektorů Taneční a pohybové výchovy, ale jsou zaměřeny na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit tuto výuku.

Nyní vás čekají inspirace z oblasti bodypercussion (Lenka Pospíšilová, Česká Orffova společnost) a kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou (Mirka Eliášová).

Nebude chybět ani sdílení zkušeností, vzájemné konzultace a ukázková lekce programu Tanec školám.

Přihlašování a informacemartina.filinova@tanecpraha.eu
Cena semináře: 1 000 Kč, studenti 700 Kč

 

Předběžný harmonogram:

Pátek 18. 1.

13:00 – 14:00 Úvod a ukázka pohybové lekce

14:00 – 17:00 Mirka Eliášová: základy kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou

17.15 – 18.30  Diskuse: přítomnost kontaktu a doteku v hodinách Taneční a pohybové výchovy

 

Sobota 19. 1.

9.30 – 12.30 Lenka Pospíšilová: bodypercussion a jiné hudební inspirace pro taneční lektory

13:30 – 16:30 Mirka Eliášová: základy kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou

17.00 – 18.30 Diskuse: sdílení zkušeností z výuky a motivace pro tuto práci

 

Lektoři:

Mirka Eliášová

Tanečnice, pedagožka, choreografka. Absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze, kde obhájila i disertační práci a v současné době zde působí jako pedagog. Vytvořila více než 20 autorských choreografií, spolupracovala na operních představeních a podílela se na vzniku čtyř tanečních filmů. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrem Berg na site-specific představeních na živě interpretovanou hudbu soudobých skladatelů. Její díla jsou uváděna na festivalech v ČR i zahraničí a získaly nejedno ocenění. 

Věnuje se i tvůrčím aktivitám pro děti jako pedagožka ZUŠ a lektorka pohybových dílen. Je autorkou dětských interaktivních představení Svět z papíru a Momo, které jsou pravidelně uváděny v divadle PONEC.

Lenka Pospíšilová

Předsedkyně České Orffovy společnosti. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, praxi absolvovala u Pavla Jurkoviče, se kterým později učila na stejné škole. On ji přivedl k orffovským principům výuky HV. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Dnes učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr i rodičovský sbor. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice a ve světě. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. http://www.orff.cz/