Toto je testovací zpráva

Anotace:

Odrazovým můstkem pro představení je otázka vlivu okolního prostředí na lidské jednání. Parolapolea zvyšuje viditelnost fyzického světa, který vytrhává člověka z nečinnosti a uvádí ho do pohybu. Gravitační síla, setrvačnost, objem prostoru, světlo a zvuk, to všechno jsou činitelé, na které reagujeme v každém momentě našeho žití. Jak se v působení tolika sil a parametrů, které celkom přirozeně určují náš způsob existence, projevuje lidská vůle? Sólo pro jednoho tanečníka, dvě tyčky a tři rozměry vnějšího světa.