Toto je testovací zpráva

Anotace:

Co se stane, když ztratíte víru v umění? Prozřete do oslepující prázdnoty, do šedivé plytké reality...

Tlející listí, plíseň, chuchvalce spolykaných vlasů
Dlaždičky, bosé kroky ploužící se prázdnou místností
Jsem násilím držená, zamčená ve své minulosti, prozřelá
Nezbývá už nic... smysl se rozpustil v odcházejícím čase,
jen zamlžené okno, které jediné na mě čeká.

Miřenka Čechová a Andrea Miltnerová v tanečně - výtvarném představení o ztrátě víry v umění, jež nahradilo život, o nemožnosti přestat a nemožnosti zůstat. O kráse rozkladu, násilí drilu, o nesnesitelné přítomnosti a minulosti, jež nás vždy dožene.

Co to znamená, když je člověk oddaný nějaké vyšší neuchopitelné entitě, když je umělec oddaný umění natolik, že se stává jeho životním smyslem, vírou, náboženstvím? Můžete někomu vzít víru? Co když ztratíte víru v umění? Prozřete do oslepující prázdnoty, do šedivé plytké reality...

Recenze:

"Výrazná a oceňovaná práce s výtvarnem a audiovizuálními prostředky je pro Tantehorse charakteristická, ale myslím, že tato citlivá a křehká, téměř nevýrazná, o to intenzivnější projekce se stane v jejich případě trvale vzpomínanou."
(Dominik Melichar, Divadelní noviny, 20. 2. 2014)