Toto je testovací zpráva

Anotace:

Oddělení mysli a těla po staletí způsobuje v člověku konflikt. Toto oddělení nás ve své podstatě vzdaluje od schopnosti bezprostředního prožívání života. Výraz “dotek otevřeného” vyjadřuje prožívání momentu jedinečného posunu ve vnímání, který proměňuje podstatu samotného bytí. Ve své úvodní části exposition THE TOUCH OF THE OPEN využívá vztahu mezi performerem a divákem jako metaforu pro možné sjednocení těla a mysli. Reaguje na naléhavou potřebu jejich vzájemné integrace, sjednocení obou stran tohoto vztahu ve společně sdílenou zkušenost.
 
Kdo je zodpovědný za otevřenost? A kdo se dotýká?
 
“Láska je dotek otevřeného” / Jean-Luc Nancy