Toto je testovací zpráva

Informace:

(*1983, Česká republika) vystudovala obory současný tanec a divadlo (mime theatre) na Theaterschool v Amsterdamu. Jako interpretka spolupracovala se soubory NANOHACH, Divadlem Bratří Formanů, VerTeDance a choreografy a režiséry jako David Radok, Daniel Špinar, Andrea Miltnerová, Claude Brumachon, Davide Sportelli
nebo Stefan Dreher.

Ráda spolupracuje také s umělci jiných disciplín, nedávno například s výtvarníkem Adamem Vačkářem nebo filmovou režisérkou Kari Šulc. Její autorské projekty jsou pravidelně zvány na tuzemské a mezinárodní festivaly.

Ve své práci nachází inspiraci v tzv. civilním pohybu, který obvykle není vnímán jako tanec, ale může tak být chápán anebo v něj přímo být rozvinut jeho přenesením na divadelní scénu.